КОНТАКТИ

ФОРУМ

Пощенски адрес:
НФФе
ул. “Козлодуй” № 65
София 1202

e-mail: nffe@abv.bg

г-жа Камелия Босилкова – Председател на НФФе
e-mail: kbosillkova@hotmail.com
тел.: 0888817034

 

г-жа Иванка Герасимова – Председател на Клуб “Персийска котка” и Заместник председател на НФФе
e-mail: igeras@abv.bg
тел.: 0886627908

г-н Христо Симеонов – Председател на НФК “Полудългокосмести – НГК” и Международен секретар на НФФе
e-mail: skogkatt_bg@yahoo.com
тел.: 0889636243

 

г-жа Розмари Казасова – Председател на КФе “Бастет”, гр. Габрово
e-mail: cfebastet@abv.bg
уебсайт: www.bastet-bg.org

г-жа Камелия Босилкова – Председател на СФК “Сердикат”, гр. София
e-mail: serdicat@abv.bg

***

Банер на НФФе

банер на НФФе

 

назад | нагоре

 

НФФе. Всички права запазени. Web-master