Logo

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА ИЗЛОЖБА ©

⛔ IT IS NOT RECOMMENDED TO FILL THE FORM IN MICROSOFT EDGE !!! PLEASE, USE OTHER WEB-BROWSERS

MOVE TO <<ENGLISH VERSION>>

⚠ Моля, попълнете тази електронна форма и натиснете на ИЗПРАТЕТЕ НА СЕКРЕТАРИАТА.
Всички полета, маркирани с *) са задължителни.
Когато по Забележка: Използването на тази форма се счита за официална заявка за предстоящата ни изложба на FIFe
Адресът на Вашата ел.поща в тази форма се счита за Вашия подпис съгласно Изложбените правила на FIFe.
Имайте предвид, че изложителят е длъжен да заплати съответните такси за участие, след като изпратите попълнената форма.

Отговорност на изложителя е да попълни верно регистрираните данни за неговата котка - име, регистриран собственик и верния клас.

Проверете в родословието ТОЧНИТЕ данни за име, собственик и другите изисквани данни за заявката.

ПРЕДИ ДА ПОПЪЛВАТЕ ДАННИ ЗА КОТКА ОТНОВО, МОЛЯ, ИЗЧИСТИТЕ ФОРМАТА !!!

И З Л О Ж Б A
Дата и място на изложбата

Дни за участие

Пол*
Изложбен клас*

 

К О Т К А
Титла*

Име на котката

без титлата

At first enter a code of breed by 3 capital letters,
after - a code of colour by small ones
   
№ на родословие
на FIFe*
Enter from 4 to 8 digits
   
2-ро/не-FIFe
родословие*
Choose date using the calendar or enter date in format dd.mm.yyyy
Б А Щ А
Титла*

Име на котката

без титлата

At first enter a code of breed by 3 capital letters,
after - a code of colour by small ones
   
№ на родословие
на FIFe*
Enter from 4 to 8 digits
   
2-ро/не-FIFe
родословие*
 
М А Й К А
Титла*

Име на котката

без титлата

At first enter a code of breed by 3 capital letters,
after - a code of colour by small ones
   
№ на родословие
на FIFe*
Enter from 4 to 8 digits
   
2-ро/не-FIFe
родословие*
 
Р А З В Ъ Д Ч И К-С Е Л Е К Ц И О Н Е Р
  Име
  Фамилия  
С О Б С Т В Е Н И К - И З Л О Ж И Т Е Л
 

как Разъведчик

  Фамилия
e.g. name@domain.com
Домашен адрес ✉ П.К. Enter your street, strasse, ulitsa, block etc. Град/село Enter the Nr. in international format
+X(XX) X(XXX) X(XXXXXX), напр.
(BG) +359 XX(XXX) 12345(67)
(GR) +30 XX(XX) 123456(78)
(RO) +40 XX(X) 123456(7)
Клуб* №   Enter your membership Nr. in Club
напр. name@domain.com
Б Е Л Е Ж К И
ПРЕДПОЧИТАН СЪДИЯ
КЛЕТКИ
Нуждая се от една клетка за 1 котка
Нуждая се от една клетка за 2 котки
Нуждая се от една клетка за 3 котки
Ще ползвам собствена клетка

 

✅ С настоящото, заявявам горепосочената котка за тази изложба по своя воля, съгласно Изложбените правила на FIFe, с които съм запознат.

(Актуалната версия на Изложбените правила на FIFe може да бъде намерена на официалната уебстраница на FIFe).

✅ С настоящото декларирам, че подадената информация в тази електронна форма е истина и е вярна, доколкото ми е известно. Декларирам, че съм навършил 18-годишна възраст.

 

Благодаря за Вашата заявка!
Желаем Ви приятно пътуване и много успех!

 

 

 

Correct CSS!

2007-2020 © Copyright BLP. All rights are reserved.