FIFe+NFFe logos

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА ИЗЛОЖБА ©

<<ENGLISH VERSION>>

Моля, попълнете тази електронна форма и натиснете на ИЗПРАТЕТЕ НА СЕКРЕТАРИАТА.
Всички полета, маркирани с *) са задължителни.
Когато по Забележка: Използването на тази форма се счита за официална заявка за предстоящата ни изложба на FIFe.
Адресът на Вашата ел.поща в тази форма се счита за Вашия подпис съгласно Изложбените правила на FIFe.
Имайте предвид, че изложителят е длъжен да заплати съответните такси за участие, след като изпратите попълнената форма.

Отговорност на изложителя е да попълни верно регистрираните данни за неговата котка - име, регистриран собственик и верния клас. Проверете в родословието ТОЧНИТЕ данни за име, собственик и другите изисквани данни за заявката.

ПРЕДИ ДА ПОПЪЛВАТЕ ДАННИ ЗА КОТКА ОТНОВО, МОЛЯ, ИЗЧИСТИТЕ ФОРМАТА !!!

И З Л О Ж Б А

Дата и място на изложбата *

Дни за участие
Изложбен клас *
Пол *
К О Т К А
Титла *
Име на котката,
без титлата*
EMS-код *

(Без посочване на Група!)
   
No. на родословие на FIFe *
Микрочип *
2-ро / не-FIFe родословие *
Дата на раждане *
Б А Щ А
Титла *
Име на котката без титлата*
EMS-код *
   
No. на родословие на FIFe*
Микрочип
2-ро / не-FIFe родословие *
М А Й К А
Титла *
Име на котката без титлата*
EMS-код *
   
No. на родословие на FIFe *
Микрочип
2-ро / не-FIFe родословие*
Р А З В Ъ Д Ч И К-С Е Л Е К Ц И О Н Е Р
Име *
   
Фамилия*
Страна *
С О Б С Т В Е Н И К - И З Л О Ж И Т Е Л
Име *
Ваш E-Mail *
Фамилия*
Мобилен тел *
Домашен адрес
П.К.               Град/Село Улица №
Страна *
Клуб и №*
E-Mail Клуба *

Ако не виждате Вашият клуб в списъка, моля изберете "Other clubs" - FIFe или non-FIFe club

Моля, маркирайте, за да изпратите копие на клуба си! YES

Б Е Л Е Ж К И
ПРЕДПОЧИТАН СЪДИЯ
К Л Е Т К И
Нуждая се от една клетка за 1 котка
Нуждая се от двойна клетка само 1 котка
Нуждая се от една клетка за 2 котки Нуждая се от една клетка за 3 котки Ще ползвам собствена клетка

 

С настоящото, заявявам горепосочената котка за тази изложба по своя воля, съгласно Изложбените правила на FIFe, с които съм запознат.

(Актуалната версия на Изложбените правила на FIFe може да бъде намерена на официалната уебстраница на FIFe).

С настоящото декларирам, че подадената информация в тази електронна форма е истина и е вярна, доколкото ми е известно. Декларирам, че съм навършил 18-годишна възраст.

 


Съгласен съм и желая да изпратя тази Заявка на Секретариата на изложбата

Не искам да изпращам заявката

 

Благодаря за Вашата заявка!
Желаем Ви приятно пътуване и много успех!

 

 

 

NFFe

 

2007-2019 © Copyright BLP. All rights are reserved.